Menu

K-RAAD staat voor een resultaat gerichte aanpak en voor een deskundige onafhankelijke inbreng. K-RAAD is zich bewust van de verschillende belangen en opvattingen van belanghebbende partijen die een rol kunnen spelen. K-RAAD verdiept zich in de vraag van de opdrachtgever en is in staat deze vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Daarbij werk zij op een professionele en prettige manier samen met Team Co-actief. Indien nodig kunnen andere experts uit haar netwerk worden ingezet. K-RAAD kan worden ingezet voor tijdelijke opdrachten/projecten of interim functies bij diverse organisaties.

Visie
√  Deskundigheid
√  Kansen
√  Maatwerk
Zijn de drie peilers van K-RAAD.

Deskundigheid: De ontwikkelingen in de sociale zekerheid en zorg in het publieke en private domein, bieden kansen.
Op basis van deskundigheid in staat zijn om zoveel mogelijk mensen op een verantwoorde manier aan het werk te houden, dan wel opnieuw te krijgen. Deskundigheid verder te ontwikkelen door onder andere deel te nemen aan congressen, opleidingen en cursussen.

Kansen:
Verantwoordelijkheden komen steeds meer bij het individu te liggen, waardoor aan de kerntaak van de arbeidsdeskundige grote behoefte gaat ontstaan.
Maatwerk:Het gaat er vooral om wat werknemers wel kunnen, nu en in de toekomst en wat voor werkomstandigheden daarvoor nodig zijn.

Missie:
Werkterrein Markt; Organisaties (MKB bedrijven, Multinationals, overheidsinstanties)
Bestaansrecht  Product; Arbeidsdeskundigen diensten, Re-integratiediensten, Verzuimmanagement
Competenties  Normen en waarden en overtuiging, professionaliteit, onafhankelijkheid en servicegerichtheid.

 

 

 

 

 

Actief met verstand van zaken en hart voor de mens.