Menu

Reintegratie Consulent

Re-integratie tweede spoor

Een langdurige zieke medewerker is voor iedere organisatie een vervelende kwestie. U als werkgever wil verder maar ook de medewerker wil duidelijkheid. Een tweede spoor traject wordt ingezet nadat uit arbeidsdeskundig onderzoek is gebleken dat de interne re-integratie niet tot de mogelijkheden behoort. In het tweede spoor worden de mogelijkheden onderzocht bij een nieuwe werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat kan K-RAAD u bieden?
Het tweede spoortraject van K-RAAD onderscheidt zich door transparantie en een professionele aanpak op maat. Door een persoonlijke aanpak en een landelijk netwerk van werkgevers en intermediairs krijgt u als werknemer de beste begeleiding. Het doel van de begeleiding is het vinden van een passende en gangbare baan.

Het tweede spoor van K-RAAD bestaat uit vier basisprogramma’s:

√  Kennismakingsgesprek.
√  Een persoonlijke coaching en begeleiding (persoonlijk inzicht en onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden).
√  Jobhunting en bemiddeling (intensieve begeleiding en ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten
    en het leggen van contacten met potentiële werkgevers).
√  Plaatsing bij externe werkgever en nazorg.

K-RAAD heeft door haar contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen voortdurende toetsing van de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie tweede spoor.
Als u gaat voor zekerheid en kwaliteit, zijn wij de juiste partner voor u.

Re-integratie derde spoor

3de spoor traject minder bekend maar wel interessant om even onder de loep te nemen. Wanneer een (ex)medewerker twee jaar ziek is geweest en niet via een 2de spoor traject aan het werk is gekomen volgt de WIA keuring. Voor (ex)medewerkers die na de Poortwachtersperiode in de WIA/WGA terecht komen, betaald werkgever nog 10 jaar.

Naast het publieke uitkeringsstelsel (UWV)bestaat er ook de mogelijkheid om via het private stelsel een verzekering af te sluiten voor de WIA /WGA, dit noemt men Eigen Risicodrager WGA. Werkgever betaald en dit ziet u terug in de gedifferentieerde WGA premie die fors omhoog gaat of dat de verzekeraar de schadelast aan u doorberekend door de premies te verhogen. Instroom van uw (ex) medewerkers in de WGA-uitkering kosten u 10 jaar enkele duizenden tot tien duizenden euro's afhankelijk van de grote van het bedrijf.

Met de invoering van de Wet WIA zijn er duidelijk richtlijnen voor werknemer. Een er van is; wie kan werken, moet werken. Werkgever kan de financiële gevolgen beïnvloeden door de (ex) werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen in een passende functie. (Ex) werknemer krijgt weer salaris waardoor de WGA-uitkering verlaagd en de Eigenrisicodrager direct besparing heeft op de uitkeringskosten. De werkgever met de publieke verzekering heeft op termijn lagere uitkeringslasten en een verlaging van de gedifferentieerde premie.

Re-integratie derde spoor heeft voor werkgever en werknemer alleen maar voordelen, hiervoor kunt u terecht bij K-RAAD.

Wat kan K-RAAD u bieden?
Het derde spoortraject van K-RAAD onderscheidt zich door transparantie en een professionele aanpak op maat. Door een persoonlijke aanpak en een landelijk netwerk van werkgevers en intermediairs krijgt u als werknemer de beste begeleiding. Het doel van de begeleiding is het vinden van een passende en gangbare baan waarmee zijn restverdiencapaciteit wordt benut. Het derde spoor van K-RAAD bestaat uit vier basisprogramma's:

√  Een Kennismakingsgesprek.
√  Persoonlijke coaching en begeleiding
√  Jobhunting en bemiddeling
√  Plaatsing bij externe werkgever en nazorg.

K-RAAD heeft door haar contacten met het UWV en met arbeidsdeskundigen voortdurende toetsing van de actuele eisen van het UWV met betrekking tot re-integratie derde spoor.

Als u gaat voor zekerheid en kwaliteit, zijn wij de juiste partner voor u.

 

 

 

 

 

Actief met verstand van zaken en hart voor de mens.